Simojoen sijainti Suomessa.Etelä-Lappi
Ranua (www.ranua.fi) ja Simo (www.simo.fi)
Simojoen Natura 2000 -alue (1998)

Simojoen Linnasuvanto. Kuva: Matti VainioSimojoki on maamme parhaita melontajokia. Joki sopii erittäin hyvin aloitteleville melojille. Joen alkuosassa kosket ovat helppoja, joten joki kartuttaa mukavasti aloittelevan melojan taitoja. Alussa joki on hyvin erämainen ja kirkasvetinen. Ensimmäisen 40 kilometrin jälkeen alkaa järviosuuksien sarja joka päättyy Portimojärveen. Portimojärven jälkeen jokiuoma levenee huomattavasti ja suvannot ovat kuin pieniä järviä. Joen alaosassa on paljon asutusta ja lukuisia kesämökkejä.

Lohijokena tunnettu Simojoki saa alkunsa Ranuan Simojärvestä. Joki laskee Pohjanlahteen Simossa, jonne matkaa Simojärven Kaitavirralta kertyy 178 km. Putouskorkeutta joella on 176 metriä ja joessa on runsaasti koskia. Simojoki on yksi harvoista joista, joita ei ole vielä padottu. Simojoki kuuluu suurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon (www.ymparisto.fi) ja joen vesistö on suojeltu voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulailla. Simojoki on kunnostettu vuosina 2002 - 2006. Kunnostuksen tarkoituksena on ollut palauttaa joki mahdollisimman lähelle perkausta edeltäneeseen aikaan. Joki perattiin uittoa varten 1940-1950-luvulla.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/simojoenmelontareitti.

Asiakaspalvelu

Tiedekeskus Pilke
Puh. 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Yhteistyötahojen palveluja

Simojoen alueella toimivat yhteistyötahot tarjoavat majoitus-, ruokailu-, opastus- ja ohjelmapalveluja sekä retkeilyvälinevuokrausta.