Luontoon oppimaan Oppimaan luontoon

Luonto houkuttelee samoamaan aistit herkkinä. Luonnon monimuotoisuuden tunteminen ja luonnossa liikkumisen taidot ovat tärkeää elämänviisautta ja ympäristökasvatuksen ydintä. Kansallispuistot ja muut retkikohteet sekä luontokeskukset palveluineen ovat loistava ja ehtymätön oppimisympäristö. Tervetuloa lukemaan luontoa ja oppimaan elämysten kautta kaikkina vuodenaikoina!

Kuva: Minna Koramo

Luontokeskuksista liikkeelle luonnon oppisaleihin

Luontokeskuksissa ja joillakin luontotuvilla on tarjolla valmiita ohjelmia ja tehtävämateriaaleja kouluille. Suomalaiseen luontoon, luonnonsuojeluun, ympäristöystävälliseen retkeilyyn ja elämäntapaan sekä kulttuuriperintöön liittyvät ohjelmakokonaisuudet sopivat opintoretkien, oppituntien, leirikoulujen ja luokkaretkien ohjelmaksi.

Suojelu- ja retkeilyalueet sekä luontokeskukset tarjoavat kouluille:

  • näyttelyitä ja luontofilmejä
  • luontopolkuja, tulentekopaikkoja ja retkeilyreittejä  
  • valmiita ohjelmia toteutettavaksi luontokeskuksen oppaan tai oman opettajan johdolla  
  • tilattavissa olevaa ja verkosta tulostettavaa oppimateriaalia työohjeineen ja tehtävineen
  • neuvontaa, opastusta ja suunnitteluapua
  • tiloja ja välineitä vuokrattavaksi   
  • vinkkejä majoitus- ja ruokailupalveluista ja
  • mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön, joillakin alueilla esimerkiksi nuorten Junior Ranger -toimintaan.

Retkeen valmistautuminen

Ennen retkeä opettajan tai ohjaajan kannattaa tutustua retkikohteen varustukseen, ohjeisiin ja järjestyssääntöihin Luontoon.fi-palvelun Retkikohde-osiossa. Myös luontokeskusten väki antaa mielellään hyviä neuvoja. Joillakin alueilla liikkuminen on sallittua vain merkityillä poluilla, toisilla puolestaan reitin voi valita vapaasti. Suojelualueilla ovat yleisesti voimassa rajoitetut jokamiehenoikeudet, ja esimerkiksi kasvinäytteiden kerääminen on kiellettyä. Marjastus ja sienestys on yleensä sallittua.

Retkellä on mukavaa, kun on oikein varustautunut. Sade ei kastele, aurinko ei polta eikä pakkanen puraise, jos on pukeutunut säänmukaisiin retkivaatteisiin. Ruuanlaitto tai ainakin eväiden syöminen on retken kohokohta. Eväät kannattaa suunnitella huolellisesti, niin energiaa riittää ja mieli pysyy hyvänä. Eväiden suunnittelussa hyvä ottaa huomioon luontokin.

Retkelle valmistautuessa seuraavista linkeistä on iloa: