Korouoman historia

12.7.2019
Korouomassa Pirunkirkon ja Julmakallion välinen reitti on poistettu käytöstä. Reitillä olevat portaat ovat todella huonossa kunnossa.

Pirunkirkon ja Kanjonilaavujen välillä olevalla osuudella majava on aiheuttanut polun ja pienten siltojen romahtamisen useassa kohdassa. Reittiä pääsee kuitenkin kulkemaan kiertämällä romahtaneet paikat kauempaa tai kulkemalla majavapatoja pitkin niiden yli. Reitille suositellaan vedenpitäviä jalkineita.

Korouoman alueella on näkyvissä ihmisen toiminnan jälkiä aina 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Alueen metsiä on hyödynnetty vuosikymmeniä, ja puuta on uitettu pitkin Korojokea ja sen sivujokia. Uiton aikaisia jäänteitä ja jälkiä löytyy Kurttajoelta Koivukönkään seudulta, Saukkovaarasta laskeutuvan polkutien varresta (uittomiesten kotuksen eli rakennelman jäänteet) sekä Korojoen keskivaiheilta (uittorännin jäänteet).

Alueen erämaatalojen lampaat ja karja ovat laiduntaneet rotkolaakson pohjalla ja luonnonniityiltä on niitetty heinää karjan rehuksi ja varastoitu latoihin. Vanhoja ladon pohjia on vielä näkyvissä jokivarressa. Korouoman luonnonniittyjä hoidetaan vuosittain niittämällä ja osa alueen ladoista on kunnostettu jälkipolville nähtäväksi.

Niitty lähellä Pajupuron autiotupaa. Kuva: Pia Arvola