Neivuoren-Luonterin ohjeet ja säännöt

Ohjeita Neitvuorella-Luonterilla liikkumiseen

Neitvuoren-Luonterin alueella on

sallittua

 • liikkuminen ja leiriytyminen jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi), mutta suosittelemme leiriytymistä telttailuun osoitetuilla alueilla, joita ovat saariston retkisatamat ja Neitvuoren reitin varrella sijaitsevat tulentekopaikat.
  • Vältä maihinnousua luodoille ja pieniin saariin lintujen pesimäaikana.
  • Alueella on paljon yksityismaita, joiden rauhaa retkeilijöiden toivotaan kunnioittavan.
 • marjojen ja sienten poiminen
 • onkiminen ja pilkkiminen. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

rajoitettua

 • tulenteko, joka on sallittu vain sitä varten osoitetuilla paikoilla
 • kalastus:
 • metsästäminen, joka on sallittua paikalliselle metsästysseuralle Metsähallituksen luvalla.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
  • Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet ja turvallisuus

 • Vesillä liikkuessa on aina oltava mukana asianmukainen kartta. Kartta on tarpeen myös Neitvuorella merkityn reitin ulkopuolella kuljettaessa, koska maastossa eksyy helposti. Neitvuoren laella kalliot ja notkot vaihtelevat suuntaa, mikä vaikeuttaa maastonmuotojen mukaan suunnistamista.
 • Tietoa melonnan turvallisuudesta ja varusteista: Turvallista melontaa (www.melontajasoutuliitto.fi) ja Melontaopas (melonta.wasalab.com).
 • Mukaan kannattaa ottaa juomavettä ja wc-paperia.
 • Varustevalinnassa kannattaa ottaa huomioon, että kyykäärmeet viihtyvät aurinkoisilla rinteillä.
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Retkeilyn ABC:
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Sesonkiajat

 • Toukokuussa Neitvuorella retkeilevät koululaiset ja heinäkuussakin riittää vuorelle nousijoita. Väkeä on vähemmän ihailemassa upeaa syysruskaa.
 • Kesästä nautitaan Luonterin vesillä juhannuksesta aina heinä-elokuun vaihteeseen.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.