Retkeilyreitit ja polut

Luontopolku on merkitty käpymerkein. Kuva: Aku Ahlholm

Luontopolku

Liimanninkosken luontopolku alkaa pysäköintialueelta, joka sijaitsee Suokyläntien (nro 18615) välittömässä läheisyydessä.

  • Pysäköintialueella on kohdetta esittelevä opastaulu. Polku kulkee lammashaan lävitse ja jatkuu Liimanninkoskelle. Kosken rannalla on laavu sekä alueen geologiasta kertova opastaulu.
  • Polun alkuosuus laavulle saakka soveltuu helppokulkuisuutensa vuoksi myös lastenrattaiden tai pyörätuolilla saattajan kanssa kuljettavaksi. Pyörätuolin kanssa liikkuvien kannattaa huomioida, että polulla on korkeuseroja. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että avustaja tutustuisi etukäteen laavulle vievään reittiin. Pysäköintialueelta on laavulle matkaa noin 400 m.
  • Luontopolku on merkitty käpymerkein ja polun kokonaispituus on noin 1,4 km. Liimanninkosken alue sopii hyvin lyhyisiin, muutaman tunnin luontoretkiin ja aloitteleville retkeilijöille.
  • Pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä on vanha puimala sekä useita maatalouskäytön ajalta peräisin olevia latoja. Puimalassa on mahdollista tutustua näyttelyyn, jossa on esillä entisaikaisia, maanviljelykäytössä olleita esineitä. Viljelijän vuodesta sekä esineistöstä kerrotaan puimalan sisällä sijaitsevissa opastaulussa.  Näyttely soveltuu myös lastenrattaiden tai pyörätuolin kanssa liikkuville.
  • Tutustu Liimanninkosken esitteeseen (julkaisut.metsa.fi).

Polku myötäilee joenrantaa jonkun matkaa. Kuva: Sari Pulkka

Retkikartta.fi: Liimanninkoski

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.