Ohjeita Tammisaaren saariston kansallispuistossa liikkumiseen

Tammisaaren saariston kansallispuiston järjestyssääntö ja siihen liittyvät kartat (pdf, 4,4 MB, julkaisut.metsa.fi)

Tammisaaren saariston kansallispuistossa on

Kuva: Hanna Kauralasallittua

 • liikkuminen vesillä ja rantautuminen saariin sekä liikkuminen saarilla jalan tai hiihtäen tai muutoin jokamiehen oikeudella seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta (ks. pdf-liitekartta, julkaisut.metsa.fi);
  • 1.1.-31.12. maihinnousu arvokkaan maaluonnon ja lajiston turvaamiseksi on
   kielletty seuraavilla saarilla: Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär ja
   kansallispuistoon kuuluva Jussarön länsiosa. Jussarön merkittyä luontopolkua pitkin liikkuminen on kuitenkin sallittua.
  • 1.4.-31.7. maihinnousu pesimälinnuston ja kasvillisuuden turvaamiseksi on kielletty seuraavilla saarilla: Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun sekä näiden länsipuolella olevat luodot, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun ja Drängharun
  • maa- ja vesialueilla liikkuminen on kielletty seuraavilla liitekarttaan merkityillä alueilla: 1.1.-31.12. Älgön Verkviken ja Älgön Verkfladan sekä 1.4.-31.7. Älgön Storträsket. Älgön Storträsketin eteläisessä lahdenpohjukassa on uiminen sallittu.
 • tilapäinen telttailu ja tulenteko siihen osoitetuilla paikoilla saarilla Fladalandet, Modermagan ja Älgön Rödjan käyttäen säästeliäästi tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Tulenteko on sallittu Skedöklovanilla. Retkikeittimen käyttö on sallittu muuallakin.
 • marjojen ja ruokasienten poimiminen
 • kalastus, ottaen huomioon yllämainitut liikkumisrajoitusalueet:
 • maastopyöräily on sallittu jokamiehenoikeudella. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

rajoitettua

 • avotulen teko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla
 • metsästys: paikalliset asukkaat voivat anoa vesilintujen metsästyslupia ajalle 10.9.-30.11.eräille kansallispuiston eteläosilla sijaitseville luodoille Äggharunin länsipuolella (ks. pdf-liitekartta, julkaisut.metsa.fi)
 • muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • Avotulen teko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset).  Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • maa-ainesten ottaminen taikka maa- tai kallioperän vahingoittaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen, samoin selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen
 • puiden, pensaiden ja muiden kasvien tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • koirien ja muiden kotieläinten pitäminen irrallaan
 • luonnon roskaaminen, muita ihmisiä häiritsevä toiminta, rakennelmien, muinaismuistojen tai raunioiden vahingoittaminen
 • muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen
 • 1.1.-31.12. maihinnousu arvokkaan maaluonnon ja lajiston turvaamiseksi on kielletty seuraavilla saarilla: Lågskär-Mellanlandet, Hjortronskär-Äggolskär ja kansallispuistoon kuuluva Jussarön länsiosa. Jussarön merkittyä luontopolkua pitkin liikkuminen on kuitenkin sallittua.
 • 1.4.-31.7. maihinnousu pesimälinnuston ja kasvillisuuden turvaamiseksi on kielletty seuraavilla saarilla: Gaddarna, Äggharukobbarna-Äggharun sekä näiden länsipuolella olevat luodot, Mossklobben, Skyffelskär, Vitharun ja Drängharun
 • maa- ja vesialueilla liikkuminen on kielletty seuraavilla liitekarttaan merkityillä alueilla: 1.1.-31.12. Älgön Verkviken ja Älgön Verkfladan sekä 1.4.-31.7. Älgön Storträsket. Älgön Storträsketin eteläisessä lahdenpohjukassa on uiminen sallittu.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.
  • Rödjanilla matkapuhelimen kuuluvuus on huono.        

 

 Varusteet ja turvallisuus

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.