Hakkuita Vajosuon pohjoisosalla

(Päivitetty 2.9.2019)
Vajosuon pohjoisosassa alkavat näinä päivinä suon ja metsän ennallistamiseen tähtäävät hakkuut. Työ on osa Hydrologia-Life hanketta. Puustoa hakataan ojalinjoilta ja mäntyä suolta haihdunnan vähentämiseksi. Kivennäismaan puolella vapautetaan lehtipuustoa ja epätasaisella männyn hakkuulla monipuolistetaan metsän rakennetta. Alueen ojat täytetään myöhemmin.

Vajosuolla ennallistetaan

(Päivitetty 22.5.2019)
Metsäojitettuja soita ennallistetaan Vajosuolla vuosien 2019–2021 aikana. Alueiden suo-ojat tukitaan kaivinkoneella. Osalla alueesta on poistettu myös puustoa liiallisen haihduttamisen vähentämiseksi ja avoimemman suomaiseman palauttamiseksi. Tavoitteena on parantaa alueen soiden alkuperäisten kasvi-ja eläinlajien elinympäristöjä palauttamalla soiden alkuperäinen vesitalous. Lisätietoa www.metsa.fi/hydrologialife.