Juomavesi

 • Alueen lampien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjä ei ole tutkittu. Niin ollen juomaveden keittäminen on suositeltavaa.
 • Sompiojärvellä on talousvesikaivo, jonka vedenlaatua seurataan.
 • Juomavesiohjeita löydät Retkeilyn ABC:stä.

Puro polun varrella. Kuva: Kimmo Kuure

Jätehuolto

 • Ruijanpolulla jätehuolto on omatoimista. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Sompiojärvellä on jätepiste. Kiilopäällä ja Laanilassa on kuntien ylläpitämät jätteiden lajittelupisteet.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Polttopuuhuolto

 • Ruijanpolun varrella tulenteko on sallittu vain huolletuilla tulentekopaikoilla. Liiteristä löytyy aina saha ja kirves.
 • Tulentekopaikat ovat Sompiojärven rannalla, Terävä-Nattasen juurella ja Kaptukaislammilla. Sivakkaojalla sekä Kopsusjärven tien varressa Ruijanpolulta noin 500 m länteen on laavut, joissa voi tulistella.

Huollosta vastaavat

Käymälät

 • Sompiojärvellä on kuivakäymälä
 • Kaptukaislammen laavulla on kuivakäymälä. 
 • Kopsusjärventien laavulla on kuivakäymälä
 • Sivakkaojan laavulla on kuivakäymälä

Kaptukaislammen kota, telttailualue. Kuva: Pirjo Rautiainen

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Leiriytyminen ja telttailu Ruijanpolulla on sallittua ainoastaan siihen varatuilla paikoilla:

 • Sompiojärvellä on telttailumahdollisuus, laavu ja kota. Sompiojärvellä saa yöpyä yhtäjaksoisesti korkeintaan kolmen vuorokauden ajan.
 • Kaptukaislammilla on laavu ja telttailumahdollisuus.
 • Kopsusjärventien varressa on laavu ja telttailumahdollisuus.
 • Sivakkaojalla on laavu ja telttailumahdollisuus.

Yöpyminen, varusteet ja muut palvelut lähiseudulla