Retken lähtöpisteet

  • Haukijärvenojan pysäköintialue, jossa on paikoitustilan lisäksi opastekatos.
  • Vaelluksen voi aloittaa myös ajaen metsäautotietä Haukijärvenojan risteyksestä noin 5 km eteenpäin. Hirvashaudan pysäköintialueen vieressä poroaita ylittää tien, joten se on helppo huomata. Kohteesta lähtee oranssinvärisin maalimerkein merkitty Nuorttin retkeilyreitti, joka heti alkuvaiheessa eroaa vanhasta poroaidasta ja sen vierellä kulkevasta polusta.

Hirvashaudanvaaran männikköä. Kuva: Sulo Norberg

Reittimerkintä

Reitti on merkitty oranssinvärisin maalimerkein: tolpan pää on maalattu n. 30 cm:n matkalta oranssiksi tai puussa on pyöreä maalimerkintä.

Reittiosuudet

Nuorttin retkeilyreitti on Nuorttijoen molemmin puolin merkitty rengasreitti Haukinivalta Kolsankoskelle ja takaisin. Reitin kokonaispituus on 40 km.

  • Nuorttijoen pohjoispuolinen reitti Haukijärvenojan pysäköintialueelta Kolsankosken riippusillalle on pituudeltaan n. 24 km.
  • Huomioi, että Kolsankosken riippusilta on huonokuntoinen, joten retkeilijät vain yksi kerrallaan ylitse.
  • Nuorttijoen eteläpuolta kulkien Kolsankosken riippusillalle matkaa kertyy 16 km.
  • Reittiselostus

Yhteys muihin reitteihin

Nuorttin retkeilyreitiltä on yhteys vanhaan polkuun, joka kulkee vanhan poroaidan viertä polkuna aina Hirvashaudan pysäköintialueen tuntumasta Mantoselkään saakka. Nuorttin retkeilyreitiltä on yhteys myös Vieriharjun kautta kulkevalle polulle, joka johtaa Korvatunturinmurustan rauhanpaalulle. Edellä mainitut polut eivät ole maastoon merkittyjä reittejä.