Juomavesi

 • Vesi on yleensä juomakelpoista Nuorttijoessa sekä muissa pienemmissä puroissa ja sivujoissa, jotka virtaavat. Luonnonvesien käyttö on kuitenkin jokaisen omalla vastuulla. Lämpimällä ajanjaksolla vesi suositellaan aina keitettäväksi ennen käyttöä.

Jätehuolto

 • Alueen tuvilla on sekajäteastiat sekä kompostit paitsi Saihon autiotuvalla on vain komposti. Tulentekopaikoilla ei ole jäteastioita.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Retkeilijöitä kehotetaan tuomaan muut jätteet pois maastosta. Kunnan ylläpitämä ekopiste on Tulppiossa.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Tulentekopaikat

 • Nuorttin retkeilyreitin ja Nuorttijoen varrella on lukuisia tulentekopaikkoja sekä laavujen, kotien ja tupien yhteydessä, mutta myös pelkkiä avotulentekopaikkoja.
 • Tulentekopaikat on merkitty ulkoilukarttoihin.

Hirvashaudanoja. Kuva: Kirsi Luonuankoski, Metsähallitus

Polttopuuhuolto

 • Tuvat ja tulentekopaikat kuuluvat polttopuuhuollon piiriin. Polttopuu kuljetetaan paikalle pääosin talviaikaan moottorikelkoilla. Kesäaikaan varastoja täydennetään tarvittaessa. Puiden pilkkomiseen tulentekopaikoilta löytyy saha, sahapukki ja kirves. Käytä polttopuuta säästeliäästi.

Huollosta vastaavat

WC:t

 • Tuvilla ja osalla tulentekopaikoista on kuivakäymälät.

Haukijärvenojan käymälä. Kuva: Ninni Raasakka

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Reitille kannattaa ottaa teltta mukaan. Reitti kuuluu Urho Kekkosen kansallispuiston retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeeseen, jossa leiriytyminen on sallittua ainoastaan tupien ja taukopaikkojen läheisyydessä. 

Laavut ja kodat Nuorttijoen eteläpuolella etelästä pohjoiseen

 • Haukijärvenojan laavu sijaitsee Nuorttijoen rannassa, Haukinivan pysäköintialueen läheisyydessä, josta matkaa joenylityspaikalle ja kahluuvaijerille on noin 300 metriä.
 • Silpakurunsuun kota sijaitsee Nuorttijoen rannassa noin 1,4 km reitiltä syrjässä.
 • Voittinkönkään kota sijaitsee aivan Nuorttijoen rannassa, jonne reitiltä on matkaa noin 300 metriä.
 • Saukkosuvannonvaaran laavu sijaitsee Nuorttin retkeilyreitiltä noin 100 metriä kaakkoon.

Laavut ja kodat Nuorttijoen pohjoispuolella etelästä pohjoiseen

 • Liemussuvannon laavu on retkeilyreitin varrella Nuorttijoen länsipuolella.
 • Kurtsinniskan laavu sijaitsee Nuorttin retkeilyreitin varrella, Liemussuvannon laavulta noin 3 km pohjoiseen.
 • Ylempi Hirvashauta -laavu sijaitsee Nuorttijoen rannalla, Hirvashaudanojan suun kohdalla.
 • Kolsankoskenojan laavu sijaitsee Nuorttin retkeilyreitin varrella, Kolsankoskenojan rannalla. Huomioi, että Kolsankosken riippusilta on huonokuntoinen, joten retkeilijät vain yksi kerrallaan ylitse.

Kärekeojan autio- ja varaustupa. Kuva: Kirsti Luonuankoski, Metsähallitus

Autio- ja varaustuvat

Nuorttin retkeilyreitin varrella voi yöpyä autio- ja varaustuvilla. Reitin varrella sijaitsevat seuraavat tuvat:

Nuorttijoen eteläpuolella etelästä pohjoiseen

Nuorttijoen pohjoispuolella etelästä pohjoiseen