Asiakaspalvelu ja opastus   

 • Siida - Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus
  • Metsähallituksen asiakaspalvelupiste Siidassa tarjoaa tietoa Inarijärvestä ja kaikista muistakin Ylä-Lapin luontokohteista. Pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Siidasta saa retkeilyneuvonnan, kartat ja luvat koko Ylä-Lapin alueelle. 
 • Metsähallituksen Ivalon palvelupiste
  • Tietoa ja karttoja Ylä-Lapin alueesta
  • Kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupien myynti  

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Inarijärvellä  

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta   

Kahvilat, ravintolat, kaupat ja kioskit

 • Siidassa toimii ravintola Sarrit (www.siida.fi).
 • Inarissa ja Ivalossa on kauppoja, ravintoloita ja kahviloita. 

Juomavesi

Inarijärven vesi on juomakelpoista, mutta luonnonvesien käyttö on kuitenkin jokaisen omalla vastuulla. Lähellä satamia tulee kuitenkin välttää talousveden ottoa. Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Tulentekopaikat 

 • Metsähallituksen ylläpitämissä veneilytukikohdissa ja muissa taukopaikoissa on huolletut tulentekopaikat. Lue lisää Retkeilyn ABC:n tulen teko–ohjeista.
 • Veneilytukikohdissa on ulkotulipaikkojen ohella katetut tulistelupaikat. Tällaisia tukikohtia ovat Pielpavuono, Kahkusaari, Suovasaari, Petäjäsaari, Jääsaari, Tyllylahti, Peiliniemi ja Kärppätupa.   
 • Tulen teossa tulee ensisijaisesti käyttää rakennettuja tulipaikkoja. Avotulen teko on kielletty metsäpalovaroituksen aikana.
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • Veneilytukikohdissa ja muissa taukopaikoissa on puuliiterit. Niissä on kuivia, noin 30 cm pitkiä pölkkyjä, ja kirves halkomista varten. Käytä halkoja säästeliäästi.

Kamiina lämmittää kodan nopeasti. Kuva: Tuija Kangasniemi

Jätehuolto 

 • Lähtösatamissa on jätteiden keräysastiat. Lisäksi joissakin veneilytukikohdissa on astiat jätteitä varten. Suositus on, että retkeilijät tuovat jätteet tullessaan pois järveltä. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  
 • Reittiselostuksessa mainittujen taukopaikkojen huollosta vastaa Metsähallituksen Pohjois-Lapin puistoalue. Lisätietoja saa Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta ja Ivalon palvelupisteestä.  

Kuivakäymälät 

 • Autiotuvilla ja veneilytukikohdissa on kuivakäymälät.

Yöpyminen  

Telttailu ja laavut 

 • Veneilytukikohtien yhteyteen on rakennettu viime vuosina telttailualueita mm. Petäjäsaaren, Tyllylahden ja Suovasaaren telttailualueet. Telttailualueilla on puiset teltanalustat, jotka voidaan liittää toisiinsa. Alustat säilytetään katoksen alla, jotta ne pysyvät kuivina ja puhtaina.
 • Tilapäinen telttailu on mahdollista jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi), kunhan ei häiritä muita alueen käyttäjiä.

Autiotuvat 

Autiotuvissa voi yöpyä yön tai kaksi, tarkempaa tietoa tuvista saat tupatyypit-sivulta. Inarijärven autiotuvat ovat perinteisiä autiotupia parhaimmillaan. Myrkyisellä säällä ne tarjoavat kuivan ja lämpimän suojan niin käsivoimin liikkuville kuin moottoriveneilijöillekin. 

Punaiseksi maalattu autiotupa Kaikunuoran suulla. Kuva: Tapio Tynys

 • Petäjäsaari, Inarijärvessä Hoikka Petäjäsaaren luoteisrannalla.
 • Jääsaari, Inarijärvessä sijaitsevan Ison Jääsaaren kaakkoisrannalla.
 • Kaikunuora, Inarijärven eteläosassa, Sarminiemen pohjoiskärjessä.
 • Kärppätupa, Inarijärven Varttasaaren eteläpuolella, Kärppäsaaren pohjoiskärjessä.
 • Kahkusaari, Inarijärven Viimassaaren koillispuolella, Kahkusaaren kaakkoisrannalla.
 • Pisteri, Inarijärven pohjoisosassa Pisteriniemen kaakkoispuolella.

Suositeltavaa on, että ruokaa laitetaan erillisissä keittokatoksissa niissä veneilytukikohdissa, joissa sellainen on. Näin tuvassa lepoa tarvitsevat saavat nukkua rauhassa.

Suovasaaren keittokatos. Kuva: Tuija Kangasniemi

Vuokrakämpät   

 • Metsähallituksella on järvellä Petäjäsaaren vuokrakämppä Hoikka Petäjäsaaressa ja Kettuniemi Pohjois-Inarilla.
 • Kämppävaraukset voi tehdä esimerkiksi Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta tai Ivalon palvelupisteestä.
 • Metsähallituksen luontopalveluilla on järvellä kaksi kämppää, jotka on tarkoitettu matkailuyrittäjille ja muille kaupallisille matkan järjestäjille. Mahlatin kämppä soveltuu pienelle porukalle. Selkälahden vuokratuvan laverille mahtuu kymmenkunta nukkujaa rinnakkain. Kämppiä voi vuokrata myös yksittäiset kulkijat vuosittain maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Leirintäalueet ja karavaanarien palvelut 

 • Ivalossa, Inarissa, Kaamasessa, Partakossa ja Ukonjärvellä.

Saunat 

 • Inarissa, Kaamasessa, Partakossa, Ukonjärvellä ja Metsähallituksen vuokrakämpillä.

Hotellit ja lomamökit 

 • Ivalossa ja Inarissa.

Yöpyminen lähiseudulla 

 • Majoituspalveluita löytyy mm. Ivalosta, Veskoniemestä, Nellimistä, Ukonjärveltä, Inarista, Kaamasesta ja Partakosta.

Varusteiden vuokraus 

 • Alueen yrittäjiltä (www.inarilapland.fi) voi vuokrata veneitä, kanootteja, moottorikelkkoja ja retkeilyvarusteita.

Veneilijöiden palvelut 

Väylät 

 • Inarijärvellä on väylämerkinnät, joita on moottoriveneellä liikuttaessa hyvä noudattaa järven karikkoisuudesta johtuen.
 • Väylien yleinen kulkusyvyys on 1,8 m, joissakin kapeikoissa ja rantojen läheisyydessä kulkusyvyys on 1 m. Yleensä järvialueen tuvat ovat helposti lähestyttäviä, mutta tuville ei ole merkittyjä virallisia väyliä.
 • Inarijärven veneilykarttaan (nro 480) on merkitty veneliikenneväylät ja syvyyskäyrät.

Satamat 

 • Kala- ja venesatamat sijaitsevat Inarissa, Väylän Kotalahdessa, Nanguniemessä, Veskoniemessä ja Nellimissä.

Veneluiskat 

 • Veneluiskat sijaitsevat Ivalossa, Veskoniemessä, Nanguniemessä, Nellimissä, Ukonjärvellä, Inarissa, Väylässä, Partakossa ja Nitsijärvellä.

Polttoaineen jakelu 

 • Satamissa ei ole polttoaineen jakelua, mutta Inarin kirkonkylällä polttoaineen myyntipiste on sataman lähellä.

Muut palvelut lähiseudulla 

 • Inarin kirkonkylässä sijaitsevat pankkiautomaatti, asiamiesposti, terveystalo, ruokakauppa, lääkekaappi, taksi ja huoltoasema.
 • Ivalossa sijaitsee lähimmät terveyskeskus, apteekki ja muut kuin päivittäistavarakaupat.
 • Inarissa toimii lentokuljetuspalvelu.
 • Paikalliset yrittäjät (www.inarilapland.fi) tarjoavat myös opastettuja retkeilypalveluita, kuten kalastus-, vene-, koskenlasku- ja moottorikelkkaretkiä.

Yhteistyötahot   

Palveluja tarjoavat yhteistyötahot Inarijärvellä.